Oficjalna strona Podlaskiego Związku Koszykówki

facebook twitter flickr digg stumbleupon feed

Przepisy gry w koszykówkę

Oficjalne przepisy gry w koszykówkę
dla kobiet i mężczyzn

Obowiązują od 1 października 2008 roku

opracował GABRIEL ROGOWSKI

opracowano na podstawie tekstu zatwierdzonego 26 kwietnia 2008 roku
przez Międzynarodową Federację Koszykówki (FIBA)

SPIS TREŚCI

PRZEPIS 1 - GRA
Art. 1 Definicje

PRZEPIS 2 - BOISKO I WYPOSAŻENIE
Art. 2 Boisko
Art. 3 Wyposażenie

PRZEPIS 3 - DRUŻYNY
Art. 4 Drużyny
Art. 5 Zawodnicy: kontuzja
Art. 6 Kapitan: obowiązki i uprawnienia
Art. 7 Trenerzy: obowiązki i uprawnienia

PRZEPIS 4 - ZASADY GRY
Art. 8 Czas gry, wynik nierozstrzygnięty i dogrywki
Art. 9 Rozpoczęcie i zakończenie części meczu lub meczu
Art. 10 Sytuacja piłki
Art. 11 Umiejscowienie zawodnika i sędziego
Art. 12 Rzut sędziowski i naprzemienne posiadanie piłki
Art. 13 Gra piłką
Art. 14 Posiadanie piłki
Art. 15 Zawodnik w akcji rzutowej
Art. 16 Kosz: kiedy zdobyty i jego wartość"
Art. 17 Wprowadzenie piłki
Art. 18 Przerwa na żądanie
Art. 19 Zmiana
Art. 20 Mecz przegrany walkowerem
Art. 21 Mecz przegrany wskutek braku zawodników

PRZEPIS 5 - BŁĘDY
Art. 22 Błędy
Art. 23 Zawodnik poza boiskiem i piłka poza boiskiem
Art. 24 Kozłowanie
Art. 25 Kroki
Art. 26 Trzy (3) sekundy
Art. 27 Dokładnie kryty zawodnik
Art. 28 Osiem (8) sekund
Art. 29 Dwadzieścia cztery (24) sekundy
Art. 30 Powrót piłki na pole obrony
Art. 31 Dotykanie piłki i ingerencja w jej lot

PRZEPIS 6 - FAULE
Art. 32 Faul
Art. 33 Zetknięcie osobiste: ogólne zasady
Art. 34 Faul osobisty
Art. 35 Faul obustronny
Art. 36 Faul niesportowy
Art. 37 Faul dyskwalifikujący
Art. 38 Faul techniczny
Art. 39 Bójka

PRZEPIS 7 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 40 Pięć fauli zawodnika
Art. 41 Faule drużyny: kara
Art. 42 Sytuacje specjalne
Art. 43 Rzuty wolne
Art. 44 Pomyłka możliwa do naprawienia

PRZEPIS 8 - SĘDZIOWIE, SĘDZIOWIE STOLIKOWI, KOMISARZ: OBOWIĄZKI l UPRAWNIENIA
Art. 45 Sędziowie, sędziowie stolikowi, komisarz
Art. 46 Sędzia główny: obowiązki i uprawnienia
Art. 47 Sędziowie: obowiązki i uprawnienia
Art. 48 Sekretarz i asystent sekretarza: obowiązki
Art. 49 Mierzący czas gry: obowiązki
Art. 50 Mierzący czas 24 sekund: obowiązki