Komunikat WR 05/15

Rozgrywki ruszyły! W związku z tym pojawiają się pewne niezbędne informacje, które należałoby przypomnieć wszystkim osobom zainteresowanym kwestiami organizacji rozgrywek.
 1. Zgodnie z art. 14 pkt 3 i 4 Regulaminu Rozgrywek Podlaskiego Związku Koszykówki:
  Bezpośrednio po zakończeniu zawodów należy obowiązkowo przesłać wynik SMS’em na nr tel. 504 495 217 (Przewodniczący Wydziału Rozgrywek) lub 515 623 459 (Podlaski Związek Koszykówki), najpóźniej do godz. 20:00 w dniu rozegrania meczu lub w ciągu 2 godz. od zakończenia meczu (jeśli godzina zakończenia spotkania planowana jest po godz. 20:00); ewentualnie e-mailem za potwierdzeniem odbioru.
  Schemat zapisu SMS – KOD LIGI/NR MECZU/GOSPODARZE – GOŚCIE/WYNIK SPOTKANIA (oddzielony dwukropkiem np.: 79:78)
 2. Zgodnie z art. 18:
  1. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej przed i w czasie zawodów, co ma być potwierdzone pieczątką i podpisem na protokole osoby sprawującej tę funkcję.
  2. Brak imiennej pieczątki zostanie uznany, jako nieobecność lekarza (pielęgniarki/ratownika medycznego) na zawodach i spowoduje nałożenie kary administracyjnej. Opieka medyczna ma obowiązek przebywać i być dyspozycyjna na hali sportowej od 20 min przed rozpoczęciem zawodów i do czasu opuszczenia hali przez drużyny biorące udział w meczu. W przypadku opuszczenia przez opiekę medyczną hali sportowej podczas trwania zawodów sędzia główny może przerwać mecz.
  3. Bez opieki medycznej mecz nie może się rozpocząć. Jeśli mecz nie odbędzie się lub zostanie przerwany z powodu braku opieki medycznej gospodarz ukarany zostanie walkowerem.

  Sędziów proszę o bezwzględne egzekwowanie tego zapisu.
 3. Godziną rozpoczęcia meczu jest godzina podana w terminarzu. W przypadku braku gotowości do gry w ustalonym terminie maksymalny czas oczekiwania to zgodnie z Przepisami Gry w Koszykówkę - 15 minut.
 4. Wszelkie nieprawidłowości powinny zostać odnotowane w protokole zawodów. Proszę rozsądenie podchodzić do uchybień regulaminowych - np. brak licencji okresowych odnotowujemy w protokole, przy czym mecz rozpoczynamy zgodnie z planem. Postępowanie licencyjne będące w gestii Wydziału Rozgrywek nie zostało jeszcze zakończone!!! Kluby, których temat dotyczy, muszą liczyć się z poniesieniem właściwych konsekwencji (patrz: Reglamin Rozgrywek i Regulamin Opłat).
 5. Aktualne tabele rozgrywek: TABELE
 6. Szanujmy siebie nawzajem!
Gabriel Rogowski
Wydział Rozgrywek